Hoe gezond is uw organisatie?
Uw medewerkers vormen uw organisatie en bepalen daardoor mede de gezondheid van uw organisatie. De lichamelijke gezondheid van uw medewerkers speelt hierin een belangrijke rol. Verzuimcijfers zeggen echter niet alles. Heeft u medewerkers die er wel zijn, maar niet 100% presteren? Die zich niet meer ontwikkelen, niet meer met plezier naar hun werk gaan en daardoor reactief en steeds minder creatief zijn? Dan heeft u te maken met geestelijk verzuim. Iets wat niet alleen vervelend is voor de medewerkers zelf, maar ook een negatief effect heeft op (team)prestaties en bedrijfssucces. Bovendien is de stap van geestelijk verzuim naar lichamelijk verzuim klein en is de kans groot dat iemand vroegtijdig vertrekt.

Door middel van de Vitaliteit@work inventarisatie helpt Vibescoach u in kaart te brengen hoe vitaal uw medewerkers zijn. Vervolgens kijken we hoe u, samen met uw medewerkers, er voor kunt zorgen dat zij gezonder, sterker en energieker worden. U investeert hiermee in uw medewerkers en bespaart onder andere op ziektekosten en wervingskosten voor nieuw personeel. Tegelijkertijd benut u uw organisatie- potentieel ten volle, wat geld oplevert. Kortom, uw organisatie als totaal wordt vitaler en daarmee succesvoller.

Hoe gaat dat in zijn werk? 
Voor de inventarisatie gaat Vibescoach in gesprek met de mensen binnen uw organisatie. Vanuit verschillende invalshoeken wordt in kaart gebracht wat de mentale en fysieke fitheid van uw medewerkers en uw totale organisatie is. Hierbij kijken we niet alleen naar hoe mensen eten en drinken, maar ook naar andere elementen die van invloed zijn op mentale en fysieke fitheid. Zoals slaap, drank, drugs, medicijnen, financiën, relaties, hobby’s en ontspanning. We brengen de organisatiedoelstellingen in kaart, de doelstellingen en wensen van de medewerkers en naar wat er al aanwezig is binnen uw organisatie om deze te bereiken.

Grofweg zijn medewerkers in drie groepen in te delen: mensen die al actief bezig zijn met hun gezondheid, mensen die hier wel interesse in hebben, maar nog niet tot actie zijn gekomen en mensen die hier helemaal niet mee bezig zijn. Ook deze onderverdeling maken we helder. Verder kijken we bijvoorbeeld naar wat er al eerder is ondernomen op het gebied van gezondheid en leefstijlveranderingen en wat het effect hiervan is geweest.
De conclusie van dit onderzoek omvat uw huidige oraganisatievitaliteit. U ontvangt de analyse in rapportagevorm, met een heldere samenvatting van de opgedane inzichten.

Vervolgstappen 
Inventariseren is de eerste stap. Met de inzichten uit de analyse weet u waar u als organisatie en werkgever staat op het gebied van de gezondheid van uw medewerkers en waar de knelpunten liggen. Vervolgens biedt Vibescoach ondersteuning bij het daadwerkelijk veranderen van de vitaliteitswaarde. Hiervoor stellen we een gezondheids- & leefstijl verbeterstrategie op, die vertaald wordt naar een uitvoerbaar plan, gericht op de lange termijn. Geen ad hoc acties, maar meetbare doelstellingen en structurele middelen, waarbij medewerkers niet alleen gecoacht worden op het gebied van gezonde voeding, maar op hun totale leefstijl: ook een gezonde werk-privébalans en prettig privéleven spelen mee.

Vibesoach hanteert hierin een stappenplan, waarbij veel ruimte is voor bewustwording, eigen ideeën en vooral ook de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers.