Life Coach of Health Coach?

Iedereen heeft wel eens een moment in zijn leven, waarbij het voor jezelf duidelijk wordt dat je je leven wilt veranderen. Je moet jezelf als persoon kunnen ontwikkelen en verbeteren. Het kan om diverse aspecten gaan, zoals in relaties, of financieel gebied of op persoonlijk vlak. Dankzij een coach kun je met een professionele aanpak samen dit proces doorlopen. Life coaches helpen met het bereiken van een doel. Ze begeleiden de persoon per stap bij het vervullen van dit doel.

Er is wel degelijk een verschil tussen een life coach en een health coach. De life coach kan je helpen met verschillende aspecten in het leven, terwijl de health coach één aspect eruit pakt, namelijk de gezondheid. Een health coach zorgt ervoor dat iemand snel fit wordt en blijft.

Health coach

Om dit te kunnen bereiken begeleidt de health coach je vooral in het ontwikkelen van een gezond voedingspatroon en genoeg lichaamsbeweging. Hoewel het een kleine kans is dat een health coach iemand zal genezen van een ziekte, worden zij wel geacht workshops en informatie te geven over gezondheid en ziektes. Deze kennis is van belang bij het coachen, omdat hij op basis van deze informatie rekening kan houden bij het maken van voedingsschema’s en trainingsschema’s.

Levenswijze

Een health coach heeft de taak om volledig op te gaan in de levenswijze en de gewoonten van de persoon die wordt getraind. Elk persoon is anders, dus aan de hand van deze gegevens kan de health coach bepalen welke strategie bij deze persoon het meest effectief is. Om zo dichtbij iemand te komen, zal er een constante en open communicatie moeten zijn tussen de coach en de persoon die wordt getraind.

Individueel of groep

Een health coach hoeft niet alleen als personal trainer te dienen, maar kan ook een familie of een groep trainen. Het gaat hierbij om groep sessies en individuele sessies. Bij elk persoon wordt er rekening gehouden met medische aandoeningen en de health coach houdt bij wanneer medische afspraken plaatsvinden.

Gezondheid

Voor de health coach zijn de doelstellingen en de functionaliteit in het dagelijks leven van het individu en de groep van groot belang. Ondanks dat de health coach mensen leidt tot het maximaliseren van hun kracht en fitheid, is het zijn grootste verantwoordelijkheid de gezondheid. Dit sluit begeleiding in carrière, geld en spiritualiteit uit. Op deze gebieden neemt de life coach het over.

Life coach

Een life coach begeleidt mensen in het sturen van het leven. Hiervoor helpt hij iemand met het realiseren van welke richting de persoon op wil gaan met zijn leven. Daarna helpt de life coach bij het beslissen en vaststellen van bepaalde doelstellingen waar zij samen naartoe zullen werken. Dit doet de life coach door een programma op te stellen voor het bereiken van deze doelen. Door middel van activiteiten en advies wordt de persoon uitgedaagd en gemotiveerd. Je maakt een reis met je coach, waarin een aantal disciplines en waarden bij je worden ingeprent. Ze brengen stap voor stap verandering in iemands denken en gewoonten, aan de hand van de opgestelde doelstellingen.

Kiezen

Hieruit valt op te maken dat er een groot verschil is tussen een health coach en een life coach. Deze keuze wordt gemaakt op basis van de eigen interesses en doelen. Als het krijgen van een gezonde en fitte levensstijl het hoofddoel is, zal je veel hebben aan een health coach. Maar als je streeft naar succes op het gebied van werk, gezin of andere persoonlijke zaken zou de life coach een meer geschikte keuze zijn.

Ook al neem je een health coach of een life coach, blijf ervan bewust dat geluk en welzijn een perspectief blijft. Het gaat niet alleen om wat nu belangrijk is, maar ook om wat je in de toekomst wilt bereiken.